กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

           

เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท รอง ผบช.ตชด. / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจประกวดการฝึกเพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๖๒ มี พ.ต.ต.อิสรพงษ์ อดทน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๕ พร้อมข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ ณ ร้อย ตชด.๒๑๕ อ.นางรอง จว.บุรีรัมย์