กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

                                                

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร.ต.อ.พงษ์มิตร มักขุนทด รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๕ (รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๕) พร้อมกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ภูมิทัศน์ บริเวณวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ณ วัดสวนป่ารักษ์น้ำธุดงคสถาน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์