กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

                                  

        เมื่อ ๗ ส.ค.๒๕๖๑ พ.ต.ท.บุญเลื่อน กุมภาว์ ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๕ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นประชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ได้รับการยกย่องเทิดทูนจากประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะในบรรดานักกฎหมายทั้งหลายว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน มี นายสุชาย จอกแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง เป็นประธาน ณ ศาลจังหวัดนางรอง อ.นางรอง จว.บุรีรัมย์