กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

 

             เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.256 เวลา ๐๙.๐๙ น.พ.ต.ท.บุญเลื่อน กุมภาว์ ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๕ พร้อม กพ.ร้อย ตชด.๒๑๕ ร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชฯ พระราชทานกล้าไม้มงคล ๖ ชนิด คือ ต้นไทร ต้นโพธิ์ ต้นราชพฤกษ์(คูณ) ต้นประดู่ป่า ต้นพะยูง ต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

                                                                                                           ดูภาพเพิ่มเติม