กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

          เมื่อ 13 ต.ค.2559,0700 พ.ต.ท.บุญเลื่อน กุมภาว์ ผบ.ร้อย ตชด.215 พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๒๑๕ ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559 เพื่ออุทิศแด่ข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม