กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

           เมื่อ 1 ต.ค.2559,0919 พ.ต.ท.บุญเลื่อน กุมภาว์ ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.215 พร้อมกำลังพลรวม 5 นาย ร่วมพิธี

รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กกล.สุรนารี ณ บก.กกล.สุรนารี อ.เมือง จว.สุรินทร์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม