กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ผลการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.๒๑๕

            เมิ่อ 23 ส.ค.59,1000 พ.ต.ท.บุญเลื่อน กุมภาว์ ผบ.ร้อย ตชด.215 ร่วมบริจาค โลหิตให้กับเหล่ากาชาด จว.บุรีรัมย์ ที่หอประชุม อ.ละหานทราย จว.บุรีรีมย์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม